Sophie Espacio de Arte, Buenos Aires 2022, Argentina  


Sztuka jest pomostem, który łączący ludzi wszystkich narodowości. Elżbieta A. Sadkowski (Samek) została zaproszona przez Carlos E. Vera, Asociacion Estimulo de Bellas Artrs z Buenos Aires do międzynarodowej wystawy w Argentynie. Wystawa była organizowana przez Sophie Espacio de Arte w la Galeria Rancagua Pergamino w Buenos Aires. Ideą ekspozycji był ponadnarodowy dialog artystyczny. Na wystawie były prezentowane obrazy artystów argentyńskich  i artystów europejskich. Elżbieta Anna Sadkowski (Samek) zaprezentowała dwa obrazy „King of Alps” i  „ Sticky Sweetness”. La Galeria Rancagua Pergamino w  Buenos Aires ( wrzesień 2022) Argentyna.