100 ANNI DI PASOLINI, Rzym 2022,Włochy


Wystawa „100 – PIER PAOLO PASOLINI” została zorganizowana w Rzymie z okazji setnej rocznicy urodzin Pier Paolo Pasolini, kontrowersyjnego intelektualnego włoskiego prowokatora, pisarza, dramaturga i reżysera filmowego. Dla artysty zmierzenie się z osobowością postaci wybitnej  a jednocześnie tak kontrowersyjnej jest niełatwym zadaniem. Inspiracją do malowania obrazu na wystawę dla Elżbiety Anny Sadkowski – Samek stały się słowa „Przed człowiekiem stoją tylko dwie możliwości: albo wyrazi samego siebie i umrze, albo pozostanie nieśmiertelnym, ale niemym” Paolo Pasolini. Zaprezentowała praca na wystawie buduje przestrzeń równoległych światów, w którą została wprowadzona symbolika z dominantą słowa Vivere – Żyć.

Wystawę „100 ANNI DI PASOLIN” poprzedziła Conferenza Stampa presso la Sala Consiliare del X Municipio, Rada Miasta, Rzym, Włochy 31 sierpnia 2022.  Praca „Vivere”  Elżbiety Anny Sadkowski – Samek znalazła się w gronie prac prezentowanych na konferencji. Premiera wystawy miała miejsce w galerii Artheka 32, potem była prezentowana  w plenerze na placach Rzymu. W wystawie wzięło udział  ponad 80 artystów z 25 krajów, w odpowiedzi na zaproszenie Sergio Guerriniego,  Artheka 32, Ostii Lido, Rzym ( sierpień – listopad 2022) Włochy.