Instalacje


Istotnym elementem mojej twórczości artystycznej jest szeroko rozumiana kreacja w przestrzeni, konstrukcja mobilnych form scenicznych, Stone Balance i innych działań.