The Artist, sierpień 2021, Indie 


Elżbieta A. Sadkowski(Samek) został zaproszona przez indyjską artystkę, kuratora wystawy Rehane Saleel – do międzynarodowej ekspozycji malarstwa „ The Artist”. Na wystawie zostały  zaprezentowane dokonania artystyczne twórców z 19 krajów z różnych kręgów kulturowych. Prezentacja był formą twórczego dialogu pomiędzy artystami w kontekście odmiennych wzorców kulturowych, zapytaniem o kondycje sztuki wobec zmian zachodzących we współczesnym świecie i postępującą globalizacją. Artystów uczestniczących w wystawie połączyła szczególna wieź jak napisała Rehna Saleel :  „All the artists have been there for me as a family members through this journey.” – „Wszyscy artyści byli tam dla mnie jako członkowie rodziny podczas tej podróży. “ Komitet wystawy:  Sarath  Gunasiri – Department of Painting University of Sri Lanka,  Nirupama Tkank Perera – Lalit Kala Academy New Delhi, R P Savita – National Museum, New Delhi.  Indie, sierpień 2021.