Malarstwo

Malarstwo ze względu na tematykę i technikę wykonania podzielone jest na dwa foldery.


Obrazy malowane patykiem i palcami bez użycia pędzli. Malowanie opuszkami palców pozwala usunąć barierę jaka powstaje w procesie malowania pomiędzy  podobraziem, a receptorami palców gdy używamy pędzla. Tu każda zmiana wilgotności, strukturalne niuanse zawiesiny farby, temperatura są wyczuwalne i przekładają się bezpośrednio na efekt na obrazie. Zestawienie farby kładzionej palcami […]

Portret


W procesie twórczym na ostateczną formę dzieła ma wpływ zapis obrazów z przestrzeni otaczającej, odwzorowane zestawienia barwne, zmienność natury w kontekście zmienności pór roku, które utrwalają się w sposób niekontrolowany w podświadomości człowieka jak na matrycy. O kolorystyce, tematyce obrazów decyduje, nie tylko zamysł, ale fakt w jakiej przestrzeni artysta […]

Malarstwo