Giuseppe Romagnoli „Dusze narodów”


Stolica Szwajcarii, Berno, Helvetiaplatz, na tle zabytkowej sylwetki zamku w którym mieści się Berneńskie Muzeum Historyczne, widoczna jest pozioma bryła pomnika harmonijnie wkomponowana w założenie urbanistyczne placu. Pomnik powstał dla upamiętnienia 50 rocznicy powstania najstarszej na świecie organizacji międzynarodowej International Telegraph Union – Międzynarodowy Związek Telegraficzny (ITU). W ramach międzynarodowego konkursu, został wybrany projekt włoskiego rzeźbiarz Giuseppe Romagnoli z Bolonii. Jednak z powodu pierwszej wojny światowej  odsłonięcie pomnika miało miejsce dopiero 16 grudnia 1922 r.
Na granitowym bloku, ponad taflą wody widoczne są dwie grupy postaci, skomponowane symetrycznie po dwóch stronach siedzącej postaci kobiety. Ideą pomnika było przedstawienie misji jaką odgrywała ITU w łączeniu narodów i to właśnie centralnie usytuowana kobieta z rozpostartymi ramionami, trzymająca za ręce dwie postaci z grup bocznych symbolizuje International Telegraph Union, wyrażając idee „unii”. W niezwykle ekspresyjnie wyrzeźbionych grupach postaci możemy odnaleźć symboliczne przedstawienia,  sylwetka mężczyzny trzymającego zamkniętą księgę symbolizuje wiedzę już zdobytą przez minione pokolenia, drugi człowiek trzyma otwartą książkę, która reprezentuje odkrycia naukowe, które należy dokonać w przyszłości. W innych postaciach możemy odnaleźć wartości i cechy wspólne ludziom niezależnie od ich narodowości: rodzina, twórcza praca, wiedza, miłość, smutek, cierpienie.
Piękny to pomnik, i nie ma to znaczenia, że dziś telegraf zastąpił fax, internet, idea łączenia jednostek, grup, narodów nie zmieniła się. „Dusze narodów” – Dziś do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego należą 193 państwa.

tekst i zdjęcia Elżbieta A.Sadkowski