„Beskres” pismo literacko -artystyczne, styczeń 2021


W styczniowym numerze pisma literacko-artystycznego „Bezkres” 1/2021 ukazały się teksty  autorstwa Elżbiety Anny Sadkowski (Samek). Proza została zilustrowana rysunkami autorki.