Aquila Ars – Samkoviana – miejsce dla „genius loci” szeroko rozumianej sztuki.


Pochodzę z polskiej rodziny o wielopokoleniowych tradycjach. Od kiedy pamiętam sztuka zawsze była obecna w moim życiu, zostałam wychowana w duchu patriotycznym i umiłowaniu piękna. Mój ojciec i nauczyciel, historyk sztuki, profesor Jan Sławomir Samek, był twórcą na Uniwersytecie Jagiellońskim kierunku kształcenia studentów „wychowanie poprzez sztukę”. Po ukończeniu Wydziału Architektury PK i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie realizowałam własną drogę twórczą, jako architekt, scenograf i animator działań kulturotwórczych. Na bazie wieloletnich doświadczeń w 2000 roku rozpoczęłam realizacje artystycznych projektów w Zakopanym w przedwojennym pensjonacie „Willa Orla” na zakopiańskiej starówce.

W 2006 roku otwarłam tam autorską Galerie Sztuki „Orla”, nazwa galerii pochodziła od wizerunku „Orła Białego” z około 1900 r. wyrzeźbionego na sosrębie w sali ekspozycyjnej Willi. Działalność wystawienniczą galerii zapoczątkowała ekspozycja obrazów „Malarz Tatr”, Józefa Mularczyka. W kolejnych latach w ramach galerii „Orla” na zakopiańskiej starówce organizowałam prezentacje artystów profesjonalnych i twórców ludowych, realizowałam cykliczne wydarzenia kulturalne, programy edukacyjne i wydawnicze w ramach idei wychowania poprzez sztukę.

…na tle błękitu nieba wysoko szybujący orzeł, dla którego nie ma żadnych granic…

Sztuka winna inspirować odbiorców, a artysta na podobieństwo orła wznosić się w poszukiwaniu ulotnego piękna. Moja Galeria Sztuki „Orla” w 2010 r zmieniła formułę i lokalizacje, obecnie działania artystyczne są realizowane po nazwą „Samkoviana”- dziedzictwo/sztuka/wychowanie, na forum międzynarodowym, a w szczególności w Szwajcarii.