Wizualizacja poezji


Namalowanie ilustracji do poezji wymaga wypracowania z poetą wspólnej wizji publikacji. Zbudowania emocjonalnej przestrzeni dla wierszy i obrazu. Komplementarnego zrównoważenia wprowadzanych elementów świata plastyki w przestrzeń słowa. Poniżej eksperymentalna książka, tomik poetycki „NA PŁASKIEJ ZIEMI” – dwutorowy bieg myśli, wizualizacja plastyczna i poezja.