Sztuka dzieci


 Sztuka dziecięca jest w wyrazie niezwykła i związane jest to z rozwojem emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, który charakteryzuje się dużą dynamiką. Zakres rozwoju emocjonalnego w plastyce jest związany  z bodźcami, które dziecko otrzymuje ze świata zewnętrznego, a  dzieło plastyczne jest obrazem percepcji zjawisk i ich przeżywania.  W dziecięcych rysunkach pojawiają się  osoby,  postaci i rzeczy szczególnie ważne, z którymi dziecko jest związane  emocjonalną więzią. Drzewo, dom który rysuje, nie jest  jednym z wielu, ale tym wyjątkowym drzewem, domem, pies, kot, piłka, lalka posiadają cechy charakterystyczne ważne dla dziecka w chwili  malowania obrazka. Oglądanie rysunków dziecka to zagłębianie się w jego świat radości i smutków, wielkich fascynacji wypływających z poznawania świata.