St.Wyspiański – „Noc Listopadowa”


1.scenografiaDramat „ Noc listopadowa” St. Wyspiańskiego  rozgrywa się w dwóch płaszczyznach – historycznej i metaforycznej. Pierwsza jest zapisem wydarzeń rozgrywających się  w ciągu kilkunastu godzin powstania listopadowego (noc z 29 na 30 listopada 1830roku). Ukazuje dramat Polaków w chwili rozpoczęcia walki zbrojnej, w konfrontacji z postawą Wielkiego Księcia Konstantego. Druga mitologiczna przedstawia świat bogów, rozgrywających swoje racje w kontekście akcji powstańczej. Człowiek w ich rękach staje się zabawką, Bogowie inspirują, formują sytuacje, ale to on przeżywa swoje lęki, bohaterstwo i nadzieję. I ta dwupłaszczyznowość w odniesieniu do wydarzeń historycznych, przy jednoczesnym nawiązaniu do metaforyki antycznej i polskich symboli patriotycznych, posłużyły do stworzenia koncepcji  scenografii i kostiumów. Plastyka inscenizacji  łączy podniosłość z elementami symboliki, w tle nuta poetyki.  Scenografia, kostiumy, maski Elżbieta Anna Sadkowski (Samek).