„Silni Razem”- matryca, 2022/2023


Cykl portretów energetycznych „Silni Razem” został zapoczątkowany przez artystkę w 2022 roku i jest plastyczną wizualizacją interpretacji subiektywnego obrazu człowieka w jego wielowymiarowym wymiarze. Artystka Elżbieta Anna Sadkowski – Samek wprowadza w swoją twórczość doświadczenia bioenergoterapeuty i podejmuje temat holistycznego podejścia do osoby portretowanej w aspekcie dziś jak i w aspekcie matrycy energetycznej, karmy.  Odmienność, każda osoba jest inna w odbiorze energetycznym, obrazy powstały jako zapis odczuć jakie artystka doświadczyła podczas przebywania we wspólnej czasoprzestrzeni z portretowaną osobą. Przedstawienia są dalekie od klasycznego portretu rysowanego z natury, są rodzajem subiektywnego zapisu obrazów kreacji w przestrzeni. Istotnym elementem cyklu przedstawień  i jego osnową jest fakt, że osoby portretowane należą do nieformalnej grupy „Silni Razem” – „grupy wsparcia w rozwoju osobistym na drodze do harmonii i szczęścia w życiu”. W akcie tworzenia obrazów niezmiernie istotną rolę odgrywają wzajemne relacje pomiędzy osobami portretowanymi, ich kompatybilność. Niektóre przedstawienia są kompletne w dyptyku, inne w solowym aspekcie mimo, że na tle większej całości. Nierozerwalną częścią tego cyklu jest płaszczyzna werbalna,  rozmowy artysty z osobami przedstawianymi, nawiązanie osobistej intymnej relacj. Pasma energii dla oczu ludzkich zazwyczaj są niewidoczne, ale czasami wrażliwość jest szersza i można w przestrzeni energie postrzegać obrazem w kształcie i kolorze. „Silni Razem” cykl wizualizacji Elżbiety Anny Sadkowski – Samek (rozpoczęcie lato 2022/2023).

 „Najpierw namalowałam Mariusza, był inny, sam w sobie tworzył zbiór zamknięty, jakby satelita względem grupy. I powstały przedstawienia Bartosza i Idy. Dlaczego oni razem? Te rysunki to zanotowane obrazy ułamków chwili, jednego spojrzenia, dotyku jednego. Ida ukorzeniona, mocno ukorzeniona, blisko sił natury, patrząca siłą gęstwiny, splątaniem powiązań. Bartosz gdzieś ponad, zaledwie muskający, obejmujący otulaniem delikatnego czucia, przestrzenią i tym co ponad co wyobrażone, wyśnione. Ona tu namacalnie elementem ziemi,  on przestrzenią, tchnieniem. Każdy z nas niepełny, ale razem, razem jest w nas równowaga, Silni Razem o tym te obrazy są.(…) Elżbieta Anna Sadkowski-Samek 2022