Pola Grunwaldu – Pomnik Zwycięstwa


GrunwaldGranitowy obelisk, jedenaście 30-metrowych masztów symbolizujących sztandary polskich i litewsko-ruskich chorągwi… dla przyszłych pokoleń, aby pamiętały. To tu 15 lipca 1410r. wojska polskie pod dowództwem króla Władysława Jagiełły odniosły wielkie zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi. Zwycięstwo grunwaldzkie jest symbolem polskiej potęgi, pamięć o nim, jest źródłem siły dla narody polskiego.