Portret


Obrazy malowane patykiem i palcami bez użycia pędzli. Malowanie opuszkami palców pozwala usunąć barierę jaka powstaje w procesie malowania pomiędzy  podobraziem, a receptorami palców gdy używamy pędzla. Tu każda zmiana wilgotności, strukturalne niuanse zawiesiny farby, temperatura są wyczuwalne i przekładają się bezpośrednio na efekt na obrazie. Zestawienie farby kładzionej palcami z chropowatą, pierwotna kreską tuszu kładzionego patykiem obłamanym z krzaku róży buduje napięcie i dramaturgie wyrazu osoby portretowanej.