Mural Painting at UTCC 2009, Kanada


Elżbieta A. Sadkowski została zaproszona do współpracy przy realizacji muralu w Ivan Franko Homes . Projekt był realizowany w ramach współpracy między Uniwersytetem Trinity College, a Domem Opieki Długoterminowej służącym Kanadyjczykom pochodzenia ukraińskiego w Toronto, Kanada (marzec 2009 ).