Katalog UNIVERSITA’ DI URBINO CARLO BO, Urbino , maj 2016, Włochy


Twórczość  Elżbiety A. Sadkowski(Samek) została przedstawiona w prestiżowym katalogu zebranym  przez UNIVERSITA’ DI URBINO CARLO BO, Urbino, Włochy  (maj 2016)