Hermann Hesse „Wilk Stepowy”


31a.„Wilk Stepowy” czyli „Teatr Magiczny Tylko Dla Obłąkanych” to spektakl na motywach powieści Hermanna Hesse. To zapis przeżyć wyobcowanego artysty, obraz kryzysu ludzkiej  natury, przedstawiony na trzech płaszczyznach: człowieka, artysty i obywatela świata. Tak rozumiana wieloznaczność posłużyła jako rama do stworzenia scenografii w formie odrealnionej przestrzeni. Centralnie umieszczona na scenie konstrukcja wykonana z lekkich, transparentnych elementów, jest w zamyśle tkanką mobilną. Takie rozwiązanie techniczne pozwala na przenikanie przez konstrukcje korowodów postaci balansujących na granicy irracjonalnej rzeczywistości. Buduje w mroku obraz zwielokrotnionych luster w którym widzimy obrazy jaźni. Poniżej projekty scenografii, kostiumy wraz ze szkicami, obrazującymi kolejne etapy budowania ostatecznej koncepcji spektaklu. Scenografia, kostiumy, maski Elżbieta Anna Sadkowski ( Samek), reżyseria Adam Sroka.

„Przestrzeń egzystuje na granicy czasów . Półprzeźroczyste parawany pozwalają z równą łatwością odsłaniać cechy ponadczasowego targowiska próżności, wykreować jazzowa knajpkę z końca lat dwudziestych i dać pole do fantastycznych urojeń bohatera. W ostatnich scenie piekielny rytm przedstawienia zanika i mimo, że na scenie pojawia się Mozart, muzyka ginie Baletowa figurka ścierania się wilczego  i człowieczego pierwiastka ludzkiej natury (…)” („Tango chirurga” Marek Mikos – Gazeta W-a)