Instalacje


Istotnym elementem mojej twórczości artystycznej jest szeroko rozumiana kreacja form przestrzennych 3D. Znajduje to wyraz w konstrukcji mobilnych form scenicznych, geomorfologicznych instalacji performer, Stone Balance. Osobny nurt stanowi rzeźba, medalierstwo czy projektowanie obiorów.   

Instalacje