Almanach „Ludzie listy piszą”, Wyd. Dobrota 2021


Wśród autorów tekstów  Almanachu ”Ludzie listy piszą” jest Elżbieta Anna Sadkowski (Samek) z tekstem „Porzuć swój Gniew ( list do poety). Tekst jest formą  wielowątkowej, psychologicznej narracji z  personifikacją „Jego” – poety w przekrojowym spojrzeniu poprzez  pryzmat upływającego czasu i męskiego ego. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Dobrota 2021.