Zimowy Salon Malarstwa i Rzeźby w Krakowie 2015


170 artystów, 170 dzieł, tradycyjnie i w tym roku na przełomie marca/kwietnia miało miejsce cykliczne wydarzenie artystyczne, Zimowy Salon Malarstwa i Rzeźby 2015, artystów krakowskich zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków. Tym razem dokonania artystycznego środowiska krakowskiego  można było oglądać w Galerii Nowohuckiego Centrum Kultury.

W obliczu ponad 100 letniej historii ZPAP, Salon akcentuje historyczną ciągłość twórczego środowiska zrzeszającego w większości wychowanków Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prezentuje każdego twórcę indywidualnie poprzez jedno dzieło, jest rodzajem wspólnej wypowiedzi grupy, społeczną manifestacja artystów krakowskich na temat kondycji sztuki we współczesnym świecie. Wobec panującej mody na organizacje międzynarodowych targów sztuki, w kontekście następującej komercjalizacji „aktu tworzenia”, w obliczu presji wszechobecnych mediów na kształtowanie gustów odbiorców, organizacja Salonów Sztuki będących publiczną formą zapoznawania społeczeństwa z dorobkiem współczesnych artystów jest szczególnie ważna.

(tekst i zdjęcia Elżbieta A.Sadkowski)