Wystawa „ Art in Lisbon 2017”, maj 2017, Portugalia


W maju Elżbieta A. Sadkowski (Samek) uczestniczyła w międzynarodowej  wystawie „Art In Lisbon 2017”, Atelier Natalia Gromicho Art Gallery w Lizbonie, Portugalia (maj 2017)