Gdy sztuka spotyka się z duchowością – „Codes of Faith”, Londyn, grudzień 2017


W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia  w Londynie  30 artystów prezentowało swoje dzieła w formie dialogu artystycznego „Codes of Faith”- Where Arts Meets Spirituality. Elżbieta Anna Sadkowski(Samek)  znalazła się  w gronie wybranych artystów z obrazem „Transmigration Of Souls” – „Wędrówka dusz”.  W tym niezwykłym wydarzeniu artystycznym  religia i sztuka zostały zjednoczone w jednym wspólnym celu: przywracaniu sensu duchowości do codziennego życia i ustanawianiu więzi między znaczeniem istnienia a doświadczeniem ludzkim. 

  “Over thirty professional and amateur artists from a myriad of backgrounds and cultures will be displaying works based around the subject of faith and religion, offering a glimpse into their own spiritual journey. Whether you follow traditional religions, pagan spirituality or even atheism, the aim of this powerful multi-disciplinary exhibition is to to promote peace, harmony and friendship and encourage people to embrace their differences.” Laura I. Gallery, Londyn (grudzień 2017)