Art thérapie


 « Prince des étoiles » – spectacle prévu pour d’atelier théâtre pour les enfants. Mon projet de mise en scène est adapté du livre du « Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry. « Prince des étoiles » est un récit du voyage d’un jeune garçon qui quitte sa planète pour […]

D’atelier théâtre pour les enfants


Zajęcia terapeutyczne „Terapia przez sztukę” realizowane według autorskiego projektu Elżbiety Anny Sadkowski(Samek) w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krakowie. W takcie cyklicznych spotkań w programie kilkuletnim realizowane były zagadnienia dotyczące  uzależnień, przemocy fizycznej, rozboje, narkomania, próby samobójcze, wykorzystywanie seksualne itp. W ramach zajęć były realizowane bloki tematyczne : Moi bliscy, czy […]

Terapia przez sztukę – Ośrodek Socjoterapii