Rysunki dzieci z Podlasia, Polska


157Małe dzieci mają w sobie to niezwykłe widzenie świata, ich rysunki są niepowtarzalne w percepcji, ujęciu tematu, zestawieniu kształtów, kolorów. Chciałam podzielić się tutaj światem widzianym oczami dzieci z Podlasia. Prace były przygotowywane na organizowany  przeze mnie konkurs „Cztery Pory Roku”. Efektem konkursu był Kalendarz Ucznia ilustrowany pracami dzieci i pokonkursowa wystawa. Organizacja konkursu, redakcja  kalendarza, organizacja wystawy  Elżbieta A. Sadkowski (Samek) .

…ponad 100 – letnie drzewa, oświetlone ostatnimi promieniami zachodzącego słońca rzucały długie cienie,  Jak tam wtedy pęknie było.  Zabudowania dwor­skie, a na progu uczniowie, rodzice i nauczyciele, tyle godzin czekali. Trzykla­sowa szkółka wiejska, uczniów garstka, może z siedemnaścioro i pięciolatki, bo we wsi przedszkola nie ma, to i do szkoły z rodzeństwem razem przycho­dzą. Dzieci niewielkie, buzie radosne, a oczka tak niebieskie jak te okiennice w chałupach, co z nich kolor deszcz zmył.  – Przed laty, niesiona losem,  zawędrowałam do małej, wiejskiej szkoły położonej we wsi Przegaliny Duże na Podlasiu. Od tej pierwszej  wizyty  rozpoczęła się moja długoletnia współpraca ze Szkołą, która szybko przerodziła się w  przyjaźń  i która mimo dzielących nas odległości trwa do dziś. Zapraszam w wyjątkową podroż śladami wakacyjnych zabaw, wieczorów z bocianami nad stawem,  wędrówek po polach i lasach, a w tle cztery pory roku, piękno polskiego Podlasia.

Prace plastyczne uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przegalinach Dużych