Grafika wydawnicza


W ramach działalności twórczej tworzę wydarzenia artystyczne i kulturalne, których częścią są projekty redakcyjno – wydawnicze: plakaty, programy, afisze, foldery. Zakres zrealizowanych projektów graficznych na przestrzeni lat jest obszerny, w poniższej galerii zamieściłam wybrane opracowania pochodzące z rożnych okresów twórczości .