Terapia przez sztukę – Ośrodek Socjoterapii


IMG_0044Zajęcia terapeutyczne „Terapia przez sztukę” realizowane według autorskiego projektu Elżbiety Anny Sadkowski(Samek) w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krakowie. W takcie cyklicznych spotkań w programie kilkuletnim realizowane były zagadnienia dotyczące  uzależnień, przemocy fizycznej, rozboje, narkomania, próby samobójcze, wykorzystywanie seksualne itp. W ramach zajęć były realizowane bloki tematyczne : Moi bliscy, czy moja rodzina; Ludzie Maski; Śmierć – przekroczenie granicy; Jak wygląda mój  Anioł?; Zło. A czy istnieje dobro?; Bezpiecznie. Czy jest miejsce gdzie jestem bezpieczny?; Sny; Moje drzewo. Czy drzewo szczęśliwe; Seks, pieprzenie; Matka – Mój dom; Gdybym urodził się ptakiem. Poniżej zdjęcia z wystawy na której były eksponowane prace młodzieży powstałe w trakcie zajęć terapeutycznych.