Motanki, Aukcja dla Ukraińskich dzieci, 2022


Pomagać można na różne sposoby, Elżbieta Anna Sadkowski włączyła się w akcję „Stwórz Motankę i zaplątaj dobro” organizowaną przez Fundacja Darem Dalej, wspierającą ukraińskie dzieci w Polsce. Wykonana przez artystkę Lalka Motanka z intencją został przekazana na aukcje, dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację wakacji dla ukraińskich dzieci. ( maj 2022)  

W kulturze słowiańskiej  tradycyjne ukraińskie lalki Motanki  pełnią rolę talizmanów, chroniących dzieci i domostwo. Lalki wykonuje się ręcznie nazwa pochodzi od ukraińskiego słowa „motaty”, oznaczającego „wiązać, zawijać” i odnosi się do sposobu wykonywania lalek.