„Książę z Gwiazd” Teatr Rodzinny, Kazimierz


Spektakl powstał w ramach warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży „Teatru Rodzinnego” na krakowskim Kazimierzu. Przedstawienie zostało przygotowane na motywach książki „Mały Książe” Antoine de Saint-Exupery, której piękna tematyka i ponadczasowość daje szeroki wachlarz możliwości interpretacji zarówno inscenizacyjnych  jak i plastycznych. Praca nad spektaklem trwała wiele miesięcy, dzieci aktywnie uczestniczyły w kreowaniu postaci, wykonywaniu kostiumów i dekoracji. Spektakl powstał dzięki pomocy rodziców dzieci, osób zaprzyjaźnionych, które współuczestniczyły w przygotowaniu oprawy plastycznej spektaklu. Przedstawienie było prezentowane przed szeroką publicznością w salach jak i plenerowych klimatach podwórek krakowskich.  Scenografia, współpraca inscenizacyjna i materiały wydawnicze   Elżbieta Anna Sadkowski ( Samek).