Kreacja przestrzeni – Rzeźba


Rzeźba to jedna z trudniejszych sztuk plastycznych, a zarazem dająca najwięcej możliwości interpretacji. Przekładanie wizji twórczej  na materie i  formowanie   w przestrzeni trójwymiarowej  wymaga wyobraźni przestrzennej i zdolności manualnych. A przecież to właśnie rzeźba należny do najstarszych dziedzin artystycznych.