„Kolejka” Władimir Sorokin,okres socjalizmu


Cykl projektów wykonanych do powieści „Kolejka” Władimira Sorokina. Kolejka jako zjawisko powszechne była zmorą okresu socjalizmu w Polsce, tak jak i w Związku Radzieckim. Stanie w kolejce było element codziennej egzystencji, ale miało też wymiar socjologiczny. W kolejce spotykało się sąsiadów, zawierało nowe znajomości, plotkowało, zdobywało pożyteczne kontakty. Projekty obrazują polską kolejkę w kontekście dookreślenia miejsca przez wprowadzenie alegorii smoka krakowskiego. Projekty Elżbieta Anna Sadkowski (Samek). Projekty były publikowane w materiałach teatralnych do spektaklu o tym samym tytule.