Bożonarodzeniowy Salon ZPAP, grudzień 2015, Kraków


Twórczość Elżbiety Anny Sadkowski (Samek) została zaprezentowana na Bożonarodzeniowy Salonie ZPAP Okręgu Krakowskiego – Malarstwo Rzeźba Grafika, cyklicznym wydarzeniu artystów krakowskich zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków.  Dokonania artystycznego środowiska krakowskiego  można było oglądać w Pałacu Sztuki w Krakowie.( grudzień 2015- styczeń 2016)